سنسورهای استادیوم ورزشی امام رضا (ع)

استادیوم ورزشی امام رضا (ع)

 

استادیوم ورزشی امام رضا (ع)

 

استادیوم ورزشی امام رضا (ع) – قبل از کاشت چمن

 

نمایی از سنسور دمای بیسیم با برد بلند و طول عمر بالا

 

نمایان شدن آنتن سنسور دما پس از کاشت در زمین

 

کاشت سنسور دما بیسیم در زمین چمن

کاشت سنسور دما بیسیم در زمین چمن

 

مشاهده تاریخ ، زمان و میزان دمای زمین بر روی نمایشگر گیرنده

مشاهده تاریخ ، زمان و میزان دمای زمین بر روی نمایشگر گیرنده