محصولات

اتوماسیون شیردوشی

مدیریت پیشرفته شیردوشی افزایش راندمان و تولید بهینه

شبکه سنسورهای هوشمند بیسیم

سنسورهای بیسیم با طول عمر بالا باتری

مودم کالرآیدی

نمایش اطلاعات تماس های خط تلفن

نرم افزار مدیریت شیردوشی

نرم افزار مشاهده و پردازش اطلاعات سیستم مدیریت شیردوشی

کنترل کننده موبایل

کنترل تجهیزات به وسیله پیامک یا تماس